ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ: PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ: PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.


ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ

ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ພັດທະນາສິນເອັນເຕີໄພ ແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກໃນປະເທດໄທ ແລະພາກພື້ນອາຊີ ໂດຍສ້າງຕັ້ງໃນ ປີ 1972 ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກມາເປັນໄລຍະດົນນານ ກວ່າ 43 ປີ ຜະລິດສິນຄ້າດ້ວຍຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັດຖຸເຄມີເຈືອປົນ ອີກຍັງໄດ້ຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານຈາກຈຸລາຣາຊະມົນຕີ ຜົງວຸ້ນ (ສຳລັບເຮັດເຂົ້າໜົມ) ກາ ນາງເງືອກ ຂະໜາດ 50 ກຣາມ ປະສົມໄດ້ກັບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຕານລວມ 6 ກກ. ທຽບເທົ່າປະມານຖ້ວຍເຂົ້າທຳມະດາ 20 ຖ້ວຍ Nutrition Energy Value Kcal / 100 gm. 60 Protein (N x 6.25) % 0.3 Fat (lipids) % <0.1 Raw Fiber % 0.6 N.N.E. % 80.4 Dietary Fiber % 65.5 Sodium % <0.4 Potassium % <0.09 Calcium % <0.4 N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components. Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999 ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາໄດ້ແກ່ - Agar Mermaid Products ສີຂຽວ (ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວ) - Agar Mermaid Products ສີນ້ຳເງິນ (ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີນ້ຳເງິນ) - Agar Mermaid Products ສີຂຽວນ້ຳເງິນ (ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວນ້ຳເງິນ) - Agar Mermaid Products ຫຼຽນຄຳ (ຜົງວຸ້ນກາຫຼຽນຄຳ) - Agar Mermaid Products ເຮີຄິວລິສ (ຜົງວຸ້ນກາເຮີຄິວລິສ)

Green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

Patanasin Enterprise LTD., Part., the leading manufacturer of Mermaid Brand Agar Powder in Thailand and Asia, found in 1972 and has been trusted by consumers for more than 43 years. We provide high quality products without chemical additives guaranteed quality and standard by Sheikul Islam Office. Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice. Nutrition Energy Value Kcal / 100 gm. 60 Protein (N x 6.25) % 0.3 Fat (lipids) % <0.1 Raw Fiber % 0.6 N.N.E. % 80.4 Dietary Fiber % 65.5 Sodium % <0.4 Potassium % <0.09 Calcium % <0.4 N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components. Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999 Revised: June, 2003 Our products are as follows - Green Pearl Mermaid Brand Agar Powder - Dark Blue Pearl Mermaid Brand Agar Powder - Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder - Golden Coin Brand Agar Powder - Hercules Brand Agar Powder

 

 

 

 


 

 

ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ພັດທະນາສິນ ເອັນເຕີໄພ

 

ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ພັດທະນາສິນ ເອັນເຕີໄພ ແມ່ນຊ່ຽວຊານຜົງວຸ້ນ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດໄທ ທີ່ຈຳໜ່າຍຜົງວຸ້ນ ການາງເງືອກ ມາດົນນານກວ່າ 50 ປີ ໂດຍມີເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ ແລະການທົດລອງ ຄຸນນະພາບຜົງວຸ້ນທີ່ທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດໝັ້ນໃຈຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜົງວຸ້ນ ການາງເງືອກ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບ ມາດຕະຖານ ອຢ. ຮາລານ ແລະ kosher


ພັດທະນາສິນເອັນເຕີໄພ ຫຈກ.
ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີນ້ຳເງິນ ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຜົງວຸ້ນ ແລະ ເຈລາຕິນ ແມ່ນຊະນິດດຽວກັນ  ແຕ່ຈິງແລ້ວແຕກຕ່າງກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ ເຊິ່ງລັກສະນະເບື້ອຕົ້ນທີ່ແນມເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຕ່າງ ນັ່ນແມ່ນວຸ້ນຈະມີຄວາມກອບ ສ່ວນເຈລາຕິນຈະມີຄວາມໜຽວນຸ່ມ ຫຼື ໜືດ
ນອກຈາກນີ້ວັດຖຸດິບທີ່ເອົາມາເຮັດຜົງວຸ້ນ ແລະເຈລາຕິນ ກໍບ່ຄືກັນ
- ວຸ້ນແມ່ນສານປະກອບຂອງນ້ຳຕານຫຼາຍໂມເລກຸນ 2 ກຸ່ມ ແມ່ນເອກາໂຣສ ແລະເອກາໂຣເພກຕິນ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກການສະກັດ ສາຫຫຼ່າຍທະເລ ເຊິ່ງເປັນສາຫຼ່າຍທະເລສີແດງໃນດິວິຊັ່ນໂຣໂດໄຟຕ້າ
-ເຈລາຕິນ ແມ່ນໂປຣຕີນທີ່ເກີດຈາກການສະຫຼາຍຂອງຄໍລາເຈນດ້ວຍກົດຫຼືດ່າງ ມີລັກສະນະເປັນຜົງສີນ້ຳຕານອ່ອນ ສາມາດສະກັດໄດ້ຈາກກະດູກ ແລະໜັງສັດ
ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງແນ່ໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ຜົງທັ້ງສອງຊະນິດນີ້ ມີຄຸນນະສົມບັດທີ່ຕ່າງກັນ ໃຊ້ແທນກັນບໍ່ໄດ້ ຊ່ວງທີ່ຈະເຮັດເຂົ້າໜົມກໍເບິ່ງໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ມັນສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫຼາຍທີສຸດ

ວຸ້ນສະກັດໄດ້ຈາກສາຫຼ່າຍທະເລສີແດງ ສະກຸນກຣາຊິລາເຣຍ ມີຊື່ທີ່ຊາວບ້ານຮຽກທົ່ວໄປຫຼາຍຊື່ ເຊັ່ນ ສາຫຼ່າຍຜົມນາງ, ສາຫຼ່າຍວຸ້ນ ແລະສາຫຼ່າຍເຂົາກວາງ ພົບພໍ້ທົ່ວໄປແທບທຸກຈັງຫວັດ ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ ຫຼື ບໍລິເວນເກາະທີ່ມີຄື່ນລົມສະຫງົບ. ວິທີການຜະລິດວຸ້ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແມ່ນຈະຕ້ອງເອົາສາຫຼ່າຍແຫ້ງມາກຳຈັດວັດສະດຸເຈືອປົນ ໂດຍລ້າງດ້ວຍນ້ຳແລ້ວເອົາໄປຕາກແຫ້ງ ເຮັດຊ້ຳແບບນີ້ຫຼາຍ ໆ ຄັ້ງ ຈາກນັ້ນນຳໄປຕົ້ມຈົນສາຫຼ່າຍນິ່ມ ເອົາໄປບົດຈົນເປັນເນື້ອດຽວກັນ ແລ້ວນຳໄປຕົ້ມຕໍ່ ໂດຍເຕີມສານຕ່າງ ໆ ເພື່ອປັບລະດັບຄວາມເປັນກົດດ່າງ ແລະຊ່ວຍໃນການຕອງ ເມື່ອສ່ວນປະສົມຕ່າງ ໆ ເປັນເນື້ອດຽວກັນແລ້ວ ກໍເອົາໄປຕອງ ຖິ້ມວຸ້ນໃຫ້ແຂງຕົວ ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງເອົາໄປແຊ່ເຢັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳແຍກຕົວອອກຈາກວຸ້ນ ເມື່ອໄດ້ເວລາຕາມກຳໜົດ ຈຶ່ງນຳວຸ້ນແຊ່ແຂງອອກມາປະໄວ້ໃຫ້ນ້ຳແຂງລະລາຍ ລ້າງວຸ້ນດ້ວຍນ້ຳເຢັນ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນ້ຳ ແລ້ວຈຶ່ງຜ່ານໄປຍັງຂັ້ນຕອນການອົບແຫ້ງ ແລະບົດເປັນຜົງຕໍ່ໄປ ເມື່ອເຮົາຈະເອົາວຸ້ນມາແຕ່ງກິນ ກໍເອົາວຸ້ນຜົງສຳເລັດຮູບຕົ້ມໃສ່ນ້ຳ, ນ້ຳຕານ ແລ້ວກໍຖິ້ມໄວ້ໃຫ້ວຸ້ນແຂງຕົວ

 

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

 

Patanasin Enterprise LTD., Part., the leading agar powder manufacturer in Thailand, provide distribution services of Pearl Mermaid brand agar powder for more than 50 years. With modern manufacturing technology and quality control in laboratory testing, we assure consumers that our products offer quality standard and safety guaranteed by GMP, Halal, and kosher.
Gelation is protein caused by the decomposition of collagen with acids and alkalis, offers light brown powder which can be distilled from bone and leather.
Therefore, it is assured that both types of powder have different properties which cannot be interchangeable. Be careful when you make read more dessert. To meet customers’ needs comes first.
Agar is extracted from red seaweed in genus of Gracilaria, called by general people with several names such  Gracilaria fisheri, Gracilaria salicornia and Valonia found in almost every province along the coast or sea shore with slightly waves.
The steps to make jelly is to remove adulterated things from the seaweed by washing with water and then dried. Repeat this several times, then boil until algae feels soft. Grind them together. Then boil again by adding various substances to adjust PH level and make filtration easier. When the ingredients are together, filter to separate water from the jelly, let jelly cool down and freeze. When the time is set to bring the frozen jelly dissolves and wash with cold water. Drain and then bring to drying and grinding process to powder. When we make jelly, pour jelly powder and sugar in boiled water, leave it to become jelly.

 

CONTACT US


PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.

Phone
+66 2862 4894

E-mail
patanasin@agarmermaid.com

Website
agarmermaid.aecgateway.com

การขึ้นรูปวัสดุ (Forming Process)

กระบวนการขึ้นรูป (Forming Process) ของวัสดุนั้นส่วนใหญ่จะกล่าวถึงวัสดุที่เป็นโลหะ หรือบางอย่างที่เรียกว่า Deformation Process ซึ่งเป็นการทํางานในช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร (Plastic Deformation) ลามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีดังนี้
- แบ่งตามชนิดของแรงกระทําบนชิ้นงาน เช่น แรงอัด แรงดึง และแรงเฉือน
- แบ่งตามการใช้งานของชิ้นงานสําเร็จ เช่น ชิ้นงานที่สามารถนําไปใช้งานได้เลย และชิ้นงานที่ต้องนําไป ประกอบกับชิ้นงานอื่น ๆ จึงสามารถนําไปใช้งานได้
- แบ่งตามขนาดของชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ หรือชิ้นงานที่ขึ้นรูปทั้งก้อน และชิ้นงานที่ขึ้นรูปเป็นแผ่น แบ่งตามอุณหภูมิในการทํางาน เช่น การขึ้นรูปร้อน และการขึ้นรูปเย็น

 

รับขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบ รับทำชิ้นงานตามตัวอย่าง ออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้า งานกลึงขึ้นรูป
ที.เอส.พี.พรอสเปอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


 

 

 

 

 

งานแม่พิมพ์ขวดแก้ว


 

 


ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.brandexdirectory.com


 

 


 

ที.เอส.พี.พรอสเปอร์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ ทำตามตัวอย่างชิ้นงาน และออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้า มีงานกลึงขึ้นรูป งานกัด งานเจียระไน งานไสงานเชื่อมงานขัด งานเจาะหรืองานตกแต่งทั่วไป งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ งานซ่อม งานประกอบเครื่องจักรและอื่นๆ สามารถขึ้นรูป โลหะได้เกือบทุกชนิด อาทิเช่น เหล็กเกรด รับขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบ เหล็กฉาก เหล็กหล่อ แสตนเลส ทองเหลือง ทองแดง พลาสติก อลูมิเนียม ไม้ เป็นต้น

 

 

 


สนใจติดต่อ
ที.เอส.พี.พรอสเปอร์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
80/77-79 หมู่ 20 ซ.ไทร์อัมพ์เซ็นเตอร์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662-3123551-3, +662-1173202
อีเมล : t.s.p.prosper@hotmail.com, tsp.prosper@gmail.com
tsp-prosper.brandexdirectory.com
tsp-prosper.com

จำหน่ายพาเลทพลาสติก

ถังขยะแบบฝาสวิง, จำหน่ายพาเลทพลาสติก : ทรัพย์วิสูตรพาณิช บจก.


ประเภทและสีของถังขยะ

ถังขยะทั้งหมดมีอยู่ 4 ประเภท แต่ละประเภทนั้นก็รับขยะต่างกัน แต่ในปัจจุบันนั้น คนส่วนใหญ่มักจะทิ้งขยะลงถังไม่ถูกประเภทกัน เช่น กล่องโฬมทิ้งถังขยะสีเขียวบ้าง ถังขยะสีแดงบ้าง ซึ่งคนแบบนี้มักจะเป็นคนที่มักง่าย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่ตัว คิดว่าใกล้ถังขยะประเภทไหนก็ทิ้งลงถังนั้น ดังนั้นเราควรทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามสีและประเภทของถังขยะ เพื่อง่ายต่อการแยกขยะ ดังนี้

1. ถังขยะ สีเขียว คือ ถังขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ผัก และขยะอีกมากมายที่สามารถย่อยสลายได้

2. ถังขยะ สีเหลือง คือ ถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น กระดาษ ขวดน้ำ แก้วน้ำ เศษเหล็ก

3. ถังขยะ สีน้ำเงิน คือ ถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก

4. ถังขยะ สีแดง คือ ถังขยะที่เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ที่เป็นพิษ

 

ถังขยะแบบฝาสวิง


ถังขยะแบบฝาสวิง

ถังขยะทั้งภายในและภายนอกสำหรับบ้านของคุณที่มาพร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่ายบรรจุขยะได้มากกว่า ถังขยะพลาสติกน้ำหนักเบาเหมาะกับบ้านและคอนโด

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจหลักขององค์กร

คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพลาสติกอุตสาหกรรมคุณภาพ อาทิเช่น พาเลท ลัง ถังขยะ เก้าอี้ และอื่นๆ ในราคาโรงงาน กลุ่มลูกค้าหลักของเรา คือ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และลูกค้าบุคคลทั่วไป เรามุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพลาสติกอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้า ด้วยการพัฒนาความรู้ของบุคลากรรวมถึงปัจจัยในการส่งเสริมการขายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจุดเด่นและข้อได้เปรียบของบริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

ด้านทีมงานและการบริการ บริษัทฯ มีทีมวิเคราะห์งานของลูกค้าเพื่อเสนอแนวทางแนะนำสินค้าที่เหมาะสมที่สุด สำหรับลูกค้า และมีการดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถโดยไม่แบ่งแยกกลุ่มลูกค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย อย่างต่อเนื่อง

 


สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาบริษัทฯ คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ เราจึงคัดสรรค์สินค้าที่คุณภาพสูงในราคาเหมาะสม และ การให้บริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริการจัดส่งทางบริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด มีการบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ)

วิสัยทัศน์ (Our Vision)

เรามั่นใจว่าเราสามารถให้บริการ ให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ตรงกับความต้องการและ เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ

การบริการ (Our Service)

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะการบริการคือหัวใจขององค์กรของเรา และด้วยประสบการณ์ของทีมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์หลัก (Our Products)

เราเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก ทางบริษัทได้แบ่งสินค้าออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ พาเลท ลัง ถังน้ำ ถังขยะ เก้าอี้ และอื่นๆ

 

สนใจติดต่อ
ทรัพย์วิสูตรพาณิช บจก.
39/31 หมู่ 4 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : +662 จำหน่ายพาเลทพลาสติก 403 3470, +663 978 2456
โทรสาร : +662 496 0460
อีเมลล์ : sale@subwisoot.com
เว็บไซต์ : subwisoot.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : subwisoot.com

จำหน่ายพาเลทพลาสติก

ถังขยะแบบฝาสวิง, จำหน่ายพาเลทพลาสติก : ทรัพย์วิสูตรพาณิช บจก.


ประเภทและสีของถังขยะ

ถังขยะทั้งหมดมีอยู่ 4 ประเภท แต่ละประเภทนั้นก็รับขยะต่างกัน แต่ในปัจจุบันนั้น คนส่วนใหญ่มักจะทิ้งขยะลงถังไม่ถูกประเภทกัน เช่น กล่องโฬมทิ้งถังขยะสีเขียวบ้าง ถังขยะสีแดงบ้าง ซึ่งคนแบบนี้มักจะเป็นคนที่มักง่าย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่ตัว คิดว่าใกล้ถังขยะประเภทไหนก็ทิ้งลงถังนั้น ดังนั้นเราควรทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามสีและประเภทของถังขยะ เพื่อง่ายต่อการแยกขยะ ดังนี้

1. ถังขยะ สีเขียว คือ ถังขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ผัก และขยะอีกมากมายที่สามารถย่อยสลายได้

2. ถังขยะ สีเหลือง คือ ถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น กระดาษ ขวดน้ำ แก้วน้ำ เศษเหล็ก

3. ถังขยะ สีน้ำเงิน คือ ถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก

4. ถังขยะ สีแดง คือ ถังขยะที่เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ที่เป็นพิษ

 

ถังขยะแบบฝาสวิง


ถังขยะแบบฝาสวิง

ถังขยะทั้งภายในและภายนอกสำหรับบ้านของคุณที่มาพร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่ายบรรจุขยะได้มากกว่า ถังขยะพลาสติกน้ำหนักเบาเหมาะกับบ้านและคอนโด

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจหลักขององค์กร

คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพลาสติกอุตสาหกรรมคุณภาพ อาทิเช่น พาเลท ลัง ถังขยะ เก้าอี้ และอื่นๆ ในราคาโรงงาน กลุ่มลูกค้าหลักของเรา คือ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และลูกค้าบุคคลทั่วไป เรามุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพลาสติกอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้า ด้วยการพัฒนาความรู้ของบุคลากรรวมถึงปัจจัยในการส่งเสริมการขายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจุดเด่นและข้อได้เปรียบของบริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

ด้านทีมงานและการบริการ บริษัทฯ มีทีมวิเคราะห์งานของลูกค้าเพื่อเสนอแนวทางแนะนำสินค้าที่เหมาะสมที่สุด สำหรับลูกค้า และมีการดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถโดยไม่แบ่งแยกกลุ่มลูกค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย อย่างต่อเนื่อง

 


สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาบริษัทฯ คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ เราจึงคัดสรรค์สินค้าที่คุณภาพสูงในราคาเหมาะสม และ การให้บริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริการจัดส่งทางบริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด มีการบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ)

วิสัยทัศน์ (Our Vision)

เรามั่นใจว่าเราสามารถให้บริการ ให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ตรงกับความต้องการและ เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ

การบริการ (Our Service)

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะการบริการคือหัวใจขององค์กรของเรา และด้วยประสบการณ์ของทีมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์หลัก (Our Products)

เราเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก ทางบริษัทได้แบ่งสินค้าออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ พาเลท ลัง ถังน้ำ ถังขยะ เก้าอี้ และอื่นๆ

 

สนใจติดต่อ
ทรัพย์วิสูตรพาณิช บจก.
39/31 หมู่ 4 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : +662 403 3470, +663 978 2456
โทรสาร : +662 496 0460
อีเมลล์ จำหน่ายพาเลทพลาสติก : sale@subwisoot.com
เว็บไซต์ : subwisoot.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : subwisoot.com

ตลับลูกปืน

แกนแว่นตาลูกปืน-ปลอกลูกปืน,  ตลับลูกปืน, อะไหล่รถเกี่ยวข้าว : แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

 

 

แกนแว่นตาลูกปืน-ปลอกลูกปืน

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


Bearings, ตลับลูกปืน , ตลับลูกปืนอุตสาหกรรม, จำหน่ายตลับลูกปืน, จำหน่ายตลับลูกปืนอุตสาหกรรม, ตลับลูกปืนTNT, ทีเอ็นที , ตลับลูกปืนNSK เอ็นเอสเค , ผลิตตลับลูกปืนTNT, ผลิตตลับลูกปืนNSK ,ตลับลูกปืนตุ๊กตา, ขายตลับลูกปืน อะไหล่รถเกี่ยวข้าว อะไหล่รถไถ ศูนย์รวมตลับลูกปืน เครื่องจักรกลเกษตร โซ่ เฟือง สายพาน ซีลยาง, โอริง, ลวดเชื่อม, เฟืองสป๊อกเก็ต, โรเลอร์, เสื้อนำล้อ, เฟือง, ใบแทรค, โซ่เทรค, ใบพาน, ใบมีดตีดินโรตารี่, แหวนลูกสูบเกษตร, อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร : แบริ่งเซ็นเตอร์

แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

สาส์นจากท่านประธาน
ชาวแบริ่งเซ็นเตอร์ทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะบริการลูกค้า โดยยึดหลักว่าความพึงพอใจของลูกค้าคือหน้าที่หลักของเรา

เพื่อการดำรงความเป็นหนึ่งในตลาด นโยบายของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นให้ปฏิบัติตามโดยยึดหลักการว่าจะต้องพัฒนาตัวองค์กรรืทั้งในด้านของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานทุกคน ทั้งในด้านของการบริการลูกค้า การบริหารงานขายและการบริหารจัดการคลังสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการขนส่งที่รวดเร็วทันใจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าจะช่วยทำให้บริษัทเติมโตได้ในอนาคต

 

สนใจติดต่อ
แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.
25/9-10 ถนนพระรามที่ 6 ( อุรุพงษ์ ) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : +662 613 9060
โทรสาร : +662 613 9068
อีเมลล์ : bearinggroup@gmail.com, info@bearingscenter.co.th
เว็บไซต์ อะไหล่รถเกี่ยวข้าว : bearingscenter.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.bearingscenter.co.th
เว็บไซต์ : www.อะไหล่รถไถ-รถเกี่ยวข้าว.com

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15